Jhalak Prize 2021

Jhalak Prize Winner
Jennifer N. Makumbi wins 2021 Jhalak Prize

Jennifer Nansubuga Makumbi wins the 2021 Jhalak Prize for her novel ‘The First Woman’.